JSBP I4 AIR Android 5.1 3 กรัมนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะ W/2.MP กล้อง, MTK6580 Quad – core CPU, GPS, Wi – Fi, 2 กิกะไบต์ RAM 16 กิกะไบต์ ROM – สีดำ – INTL

JSBP I4 AIR Android 5.1 3 กรัมนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะ W/2.MP กล้อง, MTK6580 Quad – core CPU, GPS, Wi – Fi, 2 กิกะไบต์ RAM 16 กิกะไบต์ ROM – สีดำ – INTL

JSBP I4 AIR Android 5.1 3 กรัมนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะ W/2.MP กล้อง, MTK6580 Quad - core CPU, GPS, Wi - Fi, 2 กิกะไบต์ RAM 16 กิกะไบต์ ROM - สีดำ - INTL
ราคา : 5316 *ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อย โปรดเชคราคาล่าสุด

>>เชคราคาลดล่าสุด<<

หมวดหมู่ : อิเล็กทรอนิกส์