FULL ร้อน QW08 GT08-PLUS 3 กรัม WiFi นาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะ Android 4.4 1.56 นิ้ว MTK6572 1.2 กิกะเฮิร์ตซ์ Dual Core 512 เมกะไบต์ RAM 4 กิกะไบต์ ROM บลูทูธ SmartWatch 60X – INTL

FULL ร้อน QW08 GT08-PLUS 3 กรัม WiFi นาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะ Android 4.4 1.56 นิ้ว MTK6572 1.2 กิกะเฮิร์ตซ์ Dual Core 512 เมกะไบต์ RAM 4 กิกะไบต์ ROM บลูทูธ SmartWatch 60X – INTL

FULL ร้อน QW08 GT08-PLUS 3 กรัม WiFi นาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะ Android 4.4 1.56 นิ้ว MTK6572 1.2 กิกะเฮิร์ตซ์ Dual Core 512 เมกะไบต์ RAM 4 กิกะไบต์ ROM บลูทูธ SmartWatch 60X - INTL
ราคา : 1300 *ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อย โปรดเชคราคาล่าสุด

>>เชคราคาลดล่าสุด<<

หมวดหมู่ : อิเล็กทรอนิกส์